چسب دوقلوی هزار کاره شفاف ۸ گرم C1 زیپر

چسب دوقلوی شفاف بسیار قوی و با مقاومت شیمیایی بالا و تحمل کششی ۴۲۰kg/cm2 که قادراست انواع مواد را سریع بچسباند.

چسب هزار کاره شفاف زیپر

زیپر،چسب هزارکاره شفاف بسیار قوی و با مقاومت شیمیایی بالا که قادراست انواع مواد را سریع بچسباند.
توان تحمل حرارتی بین ۳۰- تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد و تحمل کششی ۴۲۰kg/cm2 از مشخصه های بارز این محصول است.
تراش پذیری ،رزوه خوری، رنگ پذیری وخشک شدن۴دقیقه ای ،قابلیتهایی است که این چسب را بهترین انتخاب برای چسباندن،ترمیم ودرزگیری انواع قطعات فلزیی وغیرفلزی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی وقطعات صنعتی به جز PP وPE می نماید.

چسب بی رنگ, چسب دوجزئی, چسب دوقلو, چسب دوقلوی c1, چسب دوقلوی شفاف, چسب شفاف, چسب شیشه به شیشه, چسب شیشه به فولاد, چسب هزارکاره, مشخصات چسب دوقلوی شفاف
چسب دوقلوی هزار کاره شفاف ۱۶ گرم C2 زیپر
چسب دوقلوی هزار کاره مات ۱۶ گرم M2 زیپر
فهرست