چسب واشرساز صورتی زیپر

چسب واشرساز صورتی زیپر یک چسب تخصصی است که برای ایجاد واشرهای مقاوم و ضد نشت در انواع کاربردهای مکانیکی و خودرویی طراحی شده است.

معرفی چسب واشرساز قرمز زیپر
چسب آینه زیپر
فهرست