چسب واشرساز حرارتی مشکی 85 گرم

چسب واشرساز حرارتی زیپر یک سیلیکون خمیری یک جزیی می باشد که در معرض رطوبت هوا به یک جامد لاستیکی چقرم تبدیل می شود. فرموله شده برای مقاومت در برابر دماهای کارکرد بالاتر و ایمن برای سنسورها، مقاوم در برابر ترک خوردگی و مهاجرت ناشی از چرخه های حرارتی؛ مقاوم در برابر آب، روغن و ضد یخ و روغن موتور

آب بندی, آب بندی خودرو, آببنذی, چسب واشر ساز, چسب واشرساز, مشخصات چسب واشرساز
چسب واشرساز حرارتی مشکی 30 گرم
چسب زه خودرو زیپر
فهرست