چسب واشرساز حرارتی مشکی 30 گرم

چسب واشرساز حرارتی زیپر یک سیلیکون خمیری یک جزیی می باشد که در معرض رطوبت هوا به یک جامد لاستیکی چقرم تبدیل می شود. فرموله شده برای مقاومت در برابر دماهای کارکرد بالاتر و ایمن برای سنسورها، مقاوم در برابر ترک خوردگی و مهاجرت ناشی از چرخه های حرارتی؛ مقاوم در برابر آب، روغن و ضد یخ و روغن موتور

چسب 123 (فوری) 110 گرم به همراه اسپری 400 میلی لیتر
چسب واشرساز حرارتی مشکی 85 گرم
فهرست