چسب واشرساز حرارتی مشکی 30 گرم

چسب واشرساز حرارتی زیپر یک سیلیکون خمیری یک جزیی می باشد که در معرض رطوبت هوا به یک جامد لاستیکی چقرم تبدیل می شود.

چسب واشرساز حرارتی زیپر یک سیلیکون خمیری یک جزیی می باشد که در معرض رطوبت هوا به یک جامد لاستیکی چقرم تبدیل می شود. چسب واشر ساز زیپر فرموله شده برای مقاومت در برابر دماهای کارکرد بالاتر و ایمن برای سنسورها، مقاوم در برابر ترک خوردگی و مهاجرت ناشی از چرخه های حرارتی؛ مقاوم در برابر آب، روغن و ضد یخ و روغن موتور

برچسب: آب بندی, آب بندی خودرو, آببندی, چسب واشر خودرو, چسب واشر ساز, چسب واشرساز, واشر ساز, واشرساز
چسب 123 (فوری) 110 گرم به همراه اسپری 400 میلی لیتر
چسب واشرساز حرارتی مشکی 85 گرم
فهرست