تولید چسب‌های جدید با الهام از زبان قورباغه

محققان با الهام از چسبندگی زبان قورباغه، موفق به تولید چسب جدید شدند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، زبان بعضی از قورباغه‌ها بسیار عجیب و غریب است. زبان قورباغه عضلات چسبنده‌ای داشته و برای شکار حیوان کاربرد دارد، زیرا رشته‌ای چسبناک است و به شکار می‌چسبد. قورباغه برای شکارکردن زبان خود را به سمت شکار برده و شکار به زبانش می‌چسبد و سپس آن را به داخل دهان فرو می‌برد.

محققان با الهام از چسبندگی زبان قورباغه، موفق به تولید چسب جدید شدند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، زبان بعضی از قورباغه‌ها بسیار عجیب و غریب است. زبان قورباغه عضلات چسبنده‌ای داشته و برای شکار حیوان کاربرد دارد، زیرا رشته‌ای چسبناک است و به شکار می‌چسبد. قورباغه برای شکارکردن زبان خود را به سمت شکار برده و شکار به زبانش می‌چسبد و سپس آن را به داخل دهان فرو می‌برد.

محققان دانشگاه کیل بررسی دقیقی بر روی زبان این قورباغه‌ها انجام داده و به نتایجی دست یافته‌اند.

آنها دریافتند زمانی که زبان قورباغه با سطح تماس پیدا کند، شبیه به یک نوار چسب عمل می‌کند.

دکتر توماس کلینتیچ، از موسسه جانورشناسی دانشگاه کیل اظهار کرد: در این آزمایش ما از قورباغه شاخدار و زبان او برای این بررسی استفاده کردیم. قورباغه زبانش را برای شکار جیرجیرک که در پشت شیشه قرار داشت، دراز کرد.

شیشه شفاف به منبع نور متصل بود و مکان‌های تماس زبان قورباغه با شیشه را روشن می‌کرد. محققان از این آزمایش با استفاده از دوربین سرعت بالا و دید نزدیک، مناطق برخورد زبان قورباغه با شکار را فیلمبرداری و تماس و قطع تماس را در آن مشاهده کردند.

آنها همچنین فیبرهای عضلانی مجزا در زبان قورباغه را با استفاده از آناتومی آن در مدل‌های سه‌بعدی بررسی کردند و دریافتند ماهیچه‌های عضلانی که زبان را به جلو و عقب می‌برد در زیرسطح زبان قرار گرفته است. زمانی که قورباغه زبانش را جمع می‌کند، نیرو به طور مساوی در تمام سطح زبان پخش می‌شود.

محققان اظهارکردند: اگر نوار چسب را به جای عمودی به صورت افقی بخواهید جدا کنید، نیاز به قدرت بیشتری دارد. این نتیجه برای شکار قورباغه در حیوانات سنگین‌تر استفاده می‌شود.

آفتاب

فهرست